Aktualności - Realizacja projektu z UE

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kontrola graniczna jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i nadzór rynku” w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

Całkowita wartość Projektu wynosi 49 060,00 EUR

Dofinansowanie projektu z UE: 198 354,35 PLN

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych i kontroli bezpieczeństwa z uwzględnieniem dodatkowego personelu i jego szkoleń oraz infrastruktury.

Planowane efekty Projektu to:

- zapewnienie mobilności w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli granicznych poprzez nabycie nowego samochodu służbowego

- zapewnienie efektywności pracy pracowników w celu funkcjonowania kontroli granicznych