Zamówienia Publiczne

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b299bf9e-77cf-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e5033e65-6819-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji SUV

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e03ab1d9-31f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji SUV

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c5ac4c0a-14ea-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji SUV

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dbfc29b8-007a-11ee-9355-06954b8c6cb9

 

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie zaprasza do składania ofert  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji SUV 4x4

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-211ff292-f3e7-11ed-9355-06954b8c6cb9